Kredyt gotówkowy zaciągany zagranicą

Większość banków dostosowuje swoje standardy do wymogów europejskich, dlatego też kredyt mieszkaniowy dla osób pracujących za granicą, nikogo już nie dziwi. Oczywiście, nie wszystkie banki wychodzą frontem do klienta. Pionierem na rynku krajowym jest DOM bank, oddział Getin banku. Kredyt gotówkowy mieszkaniowy dla osób mieszkających w kraju i za granicą nie różni się niczym. Co oznacza, iż i jeden i drugi należy do standardu kredytowego.

Continue reading „Kredyt gotówkowy zaciągany zagranicą”

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt celowy, który można przeznaczyć na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Niezwykle istotne jest, by bardzo szczegółowo została przeanalizowana struktura zadłużenia danej osoby. Następnie koniecznie należy podjąć decyzję, które zobowiązania warto ze sobą połączyć, a które należy spłacać na dotychczasowych warunkach.

Continue reading „Na czym polega kredyt konsolidacyjny?”