Kredyt gotówkowy zaciągany zagranicą

Większość banków dostosowuje swoje standardy do wymogów europejskich, dlatego też kredyt mieszkaniowy dla osób pracujących za granicą, nikogo już nie dziwi. Oczywiście, nie wszystkie banki wychodzą frontem do klienta. Pionierem na rynku krajowym jest DOM bank, oddział Getin banku. Kredyt gotówkowy mieszkaniowy dla osób mieszkających w kraju i za granicą nie różni się niczym. Co oznacza, iż i jeden i drugi należy do standardu kredytowego.

Jedynym obowiązkiem osoby mieszkającej za granicą jest wpłata środków finansowych wynikających z podjętej pracy zawodowej, na rachunek bankowy. Co najważniejsze, nie musi być to rachunek polski. Oprocentowanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego jest różne i wynosi zazwyczaj kilkanaście procent. Oczywiście, osoby, które stale mieszkają za granicą i ubiegają się o kredyt mieszkaniowy nie muszą osobiście stawiać się na wszystkie spotkania z doradcami bankowymi. Wystarczy, że ustanowią pełnomocnictwo we wszystkich czynnościach, które związane są z ubieganiem się o kredyt mieszkaniowy. Co ważniejsze, nie wymaga to spisania osobnego aktu notarialnego, a jedynie potwierdzenia z rąk bankowego doradcy.

Kolejną przeszkodą, która, z pewnością, w krótkim czasie zostanie pokonana jest akceptacja dokumentów bez tłumacza przysięgłego. Dzięki temu znacznie skracamy czas wydania decyzji kredytowej oraz zmniejszamy koszty dodatkowe kredytu. W bankach, które obsługują zagranicznych klientów, są wyznaczane specjalne osoby, które znają realia, prawo i system podatkowy w innych krajach. Z tego też powodu wszelkie decyzje mogą być wydawane w krótkim czasie. Niektóre banki wydają decyzje kredytowe, nawet w ciągu 48 godzin od daty przedłożenia dokumentów.
Dokumenty, potrzebne do uzyskania kredytu przez obcokrajowców nie różnią się zbytnio od dokumentów przedkładanych przed kredytobiorców krajowych.