Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt celowy, który można przeznaczyć na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Niezwykle istotne jest, by bardzo szczegółowo została przeanalizowana struktura zadłużenia danej osoby. Następnie koniecznie należy podjąć decyzję, które zobowiązania warto ze sobą połączyć, a które należy spłacać na dotychczasowych warunkach.

Continue reading „Na czym polega kredyt konsolidacyjny?”